آیین رو‌نمایی از اثر جدید حجت السلام و المسلمین حسن فرهادی شیراز

مراسم رو‌نمایی از کتاب «ماتریس تدبیر در رقابت » اثر جدید‌ حسن‌ فرهادی شیراز با همکاری تیم پژوهشی فکر افزاران اندیشه برگزار شد.

حجت السلام و المسلمین  حسن فرهادی شیراز، استاد علوم‌ تحقیقاتی و‌ پژوهشی حوزه و دانشگاه و نویسنده آثاری همچون «راهبرد مدیریتی در انتخابات»«کشاورزی گوهر گران بها» و‌ مقالات متعدد علمی و فرهنگی ‌می‌باشد.

دکتر علی شوکتی «مشاورمطالعات راهبردی فرمانده ارتش »، بهروز زینالی «مدیر امور اقتصادی و بهره وری تشکل بین المللی ولیعصر »، علی مطهری صدر «معاونت  آموزش حوزه های علمیه شمال غرب کشور » از مدعوین‌ این‌ مراسم‌ بودند.

در این مراسم از کتاب «ماتریس تدبیر در رقابت» که در زمینه مدیریت علمی و‌ فکری و بررسی ویژگی های مدیریت و‌ اجرائیات و صلاحیت مسئول از نظر اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران تقریر شده است، رو‌نمایی شد.