مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

جامعه ایرانی با شعر و ادبیات زندگی می کند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی دلیل عدم حضور برخی از مهمانان داخلی و خارجی دعوت شده به این همایش را لغو پروازهای برنامه ریزی شده عنوان کرد و اظهار داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از جمله این مهمانان بود که از مدت ها قبل برای حضور ایشان برنامه ریزی شده بود اما به دلیل لغو پرواز امروز از حضور در این همایش ملی بازماند.

به گزارش تبریز آنلاین، سیدقاسم ناظمی عصر دوشنبه در همایش روز ملی شعر و ادب فارسی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار داشت: برای ادبیات تبریز و آذربایجان افتخار بزرگی است که روز ملی شعر و ادب فارسی بنام یکی از قلندران شعر معاصر این دیار یعنی شهریار شیرین سخن خورده و امیدواریم از این فرصت برای تبیین ظرفیت های ادبی و ذوقی ملی و محلی استفاده شود.

وی با اشاره به خاطرات متعدد از این شاعر شوریده گفت: سالن وحدت دانشگاه تبریز که امروز میزبان همایش روز ملی شعر و ادب فارسی است، هنوز هم صدای شعرخوانی های شهریار را به یاد دارد که در ۸۰ سالگی در این سالن مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ آذربایجان شرقی تصریح کرد: جامعه ایرانی با شعر و ادبیات زندگی می کند و همین به تنهایی  برای پاسداشت شعر فارسی کافی است و در کنار آن شعر و ادبیات زبان های مورد تکلم در حوزه فرهنگی فارسی از جمله ترکی در اهمیت دادن به شعر و ادبیات مشترک هستند و باید از این فرصت برای طرح مفاهیم انسانی و معنوی در سطح جهانی بهره ببریم.

وی دلیل عدم حضور برخی از مهمانان داخلی و خارجی دعوت شده به این همایش را لغو پروازهای برنامه ریزی شده عنوان کرد و اظهار داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از جمله این مهمانان بود که از مدت ها قبل برای حضور ایشان برنامه ریزی شده بود اما به دلیل لغو پرواز امروز از حضور در این همایش ملی بازماند.