تاملی پیرامون انتشار یک کلیپ؛

در همه جای دنیا با «لیدر اغتشاشات» برخورد می‌شود

با چه منطقی پلیس باید با یک فرد بی گناه چنین رفتاری را داشته باشد؟! آیا جز این است که این افراد نقش لیدری داشته و پلیس باید برخورد می کرد؟!

به گزارش تبریز آنلاین، از ساعاتی قبل ویدیویی در رسانه های ضدانقلاب منتشر شده که در آن یگان ویژه فراجا یکی از زنان فعال در اغتشاشات تبریز را به اجبار سوار خودروی یگان ویژه می‌کند.

آنچه در این فیلم واضح است، یگان ویژه خانمی را دستگیر کرده و می‌خواهد او را سوار خودروی ون کند. سوژه مورد نظر مقاومت میکند و یگان ویژه به اصرار و اجبار می‌خواهد او را از میدان آشوبها خارج کند، طبیعتاً او نقش لیدری داشته و پلیس بنا به وظیفه ذاتی خود باید مقابل آشوبگر بایستد.

دشمن با توسل به این کلیپ ها به دنبال تهییج و تحریک افکار عمومی برای تداوم اغتشاشات است و می‌خواهد با قرائت انحرافی و غلط از موضوعات، خط آشوبها ادامه یابد.

با چه منطقی پلیس باید با یک فرد بی گناه چنین رفتاری را داشته باشد؟! آیا جز این است که این افراد نقش لیدری داشته و پلیس باید برخورد می کرد؟!

حنای ضد انقلاب رنگ باخته و تبریز با این هیاهوها آرامش خود را نخواهد باخت.

َضد انقلاب از دست مردم تبریز عصبانی است و در روزهای اخیر با واژه های توهین آمیز مردم تبریز را بخاطر عدم همراهی با آشوبگران مورد اهانت قرار داده اند.