معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی

ساخت مسکن از اولویت‌های اصلی و اساسی دولت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ساخت مسکن از اولویت‌های اصلی و اساسی دولت است و هیچ موضوعی نباید موجب تأخیر در اجرای مصوبات و پروژه‌های بخش مسکن در استان شود.

به گزارش تبریز آنلاین، جواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی امروز در جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: ساخت مسکن از اولویت‌های اصلی و اساسی دولت است و هیچ موضوعی نباید موجب تأخیر در اجرای مصوبات و پروژه‌های بخش مسکن در استان شود.

وی افزود: با پیگیری‌ها، جلسات مستمر و هم افزایی همه دستگاه‌های ذیربط، روند طرح اقدام ملی مسکن در استان شتاب بیشتری باید بگیرد.

رحمتی گفت: قانون جهش تولید مسکن مربوط به یک ارگان و اداره خاص نبوده بلکه یک وظیفه همگانی است و همه دستگاه‌های اجرایی و اداری باید با تمام ظرفیت برای تسریع در اجرای این قانون اقدام کنند.

وی اذعان داشت: در شهرهای سراب و آذرشهر که با مشکل تأمین زمین مواجه هستیم، باید دستگاه‌های مسؤول با شتاب بیشتری روند تأمین زمین را حل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مسؤولان باید خود را در این مورد دغدغه مند بدانند و در این راستا هیچ قصوری از دستگاه‌های مرتبط پذیرفته نیست.

در این جلسه ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت عمران سهند در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن گزارش ارائه دادند، همچنین آخرین وضعیت تأمین اراضی در شهرهای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.